Creeaza o semnatura online dating

Printr-un algoritm se aplică cheia privată peste amprenta documentului, rezultând semnătura electronică. Care sunt caracteristicile semnăturii electronice extinse ? Este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar.4. Pentru ca o persoancheia privată reprezintă datele de creare a semnăturii electronice.

Legal: Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare [art. Tehnic: Asupra documentului se aplică o funcţie hash-code, obţinându-se amprenta documentului.

creeaza o semnatura online dating-42creeaza o semnatura online dating-7creeaza o semnatura online dating-30creeaza o semnatura online dating-16

Conform WYSIWYS, scopul pentru care anumite documente sunt semnate digital, este de conferi destinatarului increderea ca sursa acestora este cea specificata de emitent, și totodata ele nu au fost modificate de la data semnarii lor, fie intenționat de catre un terț, fie neintenționat datorita unor operații eronate asupra acestora.

Practic: Semnătura electronică (digitală) validă oferă cititorului un motiv puternic de confirmare a faptului că mesajul sau documentul digital este creat de către persoana care l-a semnat, iar conţinutul mesajului sau documentului digital nu a fost modificat de la data emiterii acestuia.

Semnatarul este acea persoană care deţine un dispozitiv de creare a semnăturii electronice şi care acţionează fie în nume propriu (persoană fizică), fie în numele unui terţ (persoană juridică). O semnatură electronică extinsă trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:1. Este legată de documentul în formă electronica, la care se raportează în aşa fel încât, orice modificare a documentului, ulterioară semnării, să ducă automat la invalidarea semnăturii. Cheia privată rămâne in memoria e Tokenului, nu părăseşte niciodata dispozitivul, aşadar poate să fie utilizată doar de posesorul dispozitivului.

Dupa validarea cererii, autoritatea va asocia cheia publica cu identitatea individului și o va inaintata mai departe catre CA, spre eliberarea certificatului propriu-zis; CA (Certificate Authority) Autoritatea de Certificare Autoritatea de Certificare are responsabilitatea de a valida informațiile primite de la RA, si de a semna certificatul pe care mai apoi il va inmana utilizatorului sau, si mai apoi catre Autoritatea de Validare (VA); PKI nu este singura forma de infrastructura de stocare si validare a certificatelor si cheilor publice utilizate, mai exista o infrastructura numita Web of Trust care are la baza principiul descentralizarii stocarii si validarii certificatelor, spre deosebire de PKI ale caror autoritați se bazeaza pe centralizarea acestora.

Cadrul legal de utilizare al semnaturii electronice exista in Romania din 18 iulie 2008, prin Legea nr.

Leave a Reply